Интересно

Признаци за предстояща люта зима според народната метеорология

Всяка есен ни стряскат репортажи за повторно цъфнали люляци или кестени в този или онзи край на България. Този факт неизменно се тълкува като предупреждение за тежка и продължителна зима. Според народните вярвания Бог дава знаци на човека, предупреждавайки го, с цел да го предпази от бъдещите беди.

Всъщност предсказанията за времето са възникнали като отражение на обкръжаващата ни действителност. Уменията за тях са придобити в житейската практика. Разбира се, те са далеч от научния подход, базират се само на наблюденията, а не на изследване на природните явления.

Народната метеорология е следствие от натрупания хилядолетен опит на българския земеделец, овчар, ловец… А християнството свързва някои от предсказанията с определени дати от народния календар и с чисто религиозните празници.

Ето 10 признака за грозяща ни люта зима.

1. Когато кучето през лятото лежи, свито на кълбо – зимата ще бъде тежка, а когато е изтегнато нашироко – лека и топла.

2. Когато полските мишки събират много жито и трескаво се запасяват – очаква се голяма и студена зима.

3. Когато дюлите преродят, а дъбът има много жълъди –  зимата ще е люта и с много сняг.

4. Зимата ще е тежка и когато орехите, лешниците, дренките, шипките, глогинките и киселиците  се родят в изобилие.

5. Започнат ли пчелите още рано през есента да запушват с восък пукнатините по кошера и вдигат меда отдолу-нагоре – зимата ще бъде лоша.

6. Когато шумата (листата на горските дървета) започне да пада най-напред отдолу – зимата ще дойде по-рано, а когато пожълтяват първо върховете на дърветата – зимата ще бъде мека.

7. Ако кукащата кукувица е кацнала на сухо клонче, значи зимата ще е студена, но безснежна.

8. Ако отлитащите диви птици летят на куп (а не в клин) – зимата ще е тежка. Ако крият човките под крилата си, когато си почиват на земята – също.

9. На празника Св. Вартоломей (11.VІ.) овчарите хвърлят тоягите си при овцете в кошарата и наблюдават какви овце ще легнат при тях – ако са черни зимата ще е лоша.

10. Когато овцете на Димитровден (26.Х.) лежат пръснати (раздалечени една от друга) – зимата ще е топла и с малко сняг, а ако са сгушени плътно една до друга – дълга и тежка.

To Top