Актуално

Житейски мъдрости от Руми

Anymoods избра за вас част от мъдрите думи на Руми :

„Всичко във вселената се намира вътре в теб. Искай от себе си.“

„Запуши ушите си и след това слушай. Успокой ума си и след това помни.“

„Ако облаците не плачат, как ще се смеят цветята?“

„Вехнейки, цветът отстъпва място на плода. Необходими са и двата – единият без другия не може.“

„Хубавите дни няма да дойдат при теб, ти трябва да вървиш към тях.“

„В която и посока да вървиш – на изток, запад, север или юг, – мисли за всяко пътуване, което предприемаш, като за пътуване към себе си. Човек, който пътува към себе си, накрая обикаля света.“

„Остави сухата молитва – онзи, който иска дърво, засажда семе.“

„На главата си носиш кошница с пресен хляб, а чукаш от врата на врата, молейки за корички.“

„Търси лекарството за болестта в привичките на болния.“

„Когато правиш нещата от душа, чувстваш една река да тече през теб, една радост.“

„Не тъжи. Всичко, което си изгубил, се връща при теб под друга форма.“

„Където има развалини, там има и надежда да намериш съкровище.“

„Много от грешките, които виждаш у другите, са собствените ти грешки, отразени обратно към теб. В действителност, ти жигосваш и обвиняваш себе си.“

„Една свещ не губи нищо от светлината си, ако запали друга свещ.“

„Потруди се за всяко свое желание, работи, защото е нужно да положиш старание за него.“

„Причината за всяка грижа е някакво лошо действие. Лошотията се дължи на твоите действия, а не на съдбата ти.“

„Спри да изричаш „утре“. Много „утре“ са идвали и са отминавали. Ако не внимаваш, времето за сеене ще изтече.“

„Надменността и злобата водят началото си от прекомерното желание и прекалената любов към материалния свят.“

„Благодари, не бъди горделив, не се възхвалявай; слушай внимателно и не си придавай важност.“
„Избирателността е най-същественото качество на човек.“

„Не завиждай на другиго, защото много хора завиждат на твоя живот.“

„Когато някой забелязва недостатъците на другите и ги критикува, в действителност това означава, че вижда своите собствени кусури.“

„Ако носиш тежък чувал, не забравяй да надникнеш вътре.“

„Ти си вселената, скрита в тяло с дължина метър и половина.“

„Дълго ли още ще се любуваш на очертанията на съда? Забрави за тях и се отправи да търсиш самата вода!“

To Top