Хороскоп

Как да си изготвим сами нумерологичен хороскоп

Ето една примерна рождена дата: 21. 03. 1963 г. Нулата /нулите/ в нея не се зачитат и не се сумират. Всичките други цифри се събират и сборът им се свежда до едно цифрено число: 2 1 3 1 9 6 3=25. Сборът е двуцифреното число 25, което трябва да сведем до едноцифрено: 2 5 = 7, Т. е. числото на живота е божественото число 7. То носи щастие и успехи на притежателя си от люлката до гроба. Щастливи , успешни, удачни години са тези, които съдържат седмица 1970, 1977, 1987, 1997, 2007 и т. н.

Щастлив месец е юли, защото е седмия месец на годината.

Щастлив ден е неделя, защото е седмия ден на седмицата.

Щастливи часове са 7 сутринта и 7 вечерта.

Щастливи дати от всеки месец са 7, 17, 27.

Казва се информацията, записана срещу числото 7.

Ето и друг пример: рождената дата е 03. 03. 1949 г. Нулите в нея не се зачитат. Сумираме всичките й цифри: 3 3 1 9 4 9=29. Сборът е 29, но като съберем 2 9 получаваме двуцифреното число 11, което не се свежда до едно- цифрено, т. е. не се променя. И така числото на живота е 11, а както вече знаем, това е числото на съдбата, от която никой не може да избяга. Щастлив месец е ноември, защото е единадесетия месец на годината.

Щастлив ден е понеделник, а също и четвъртък.

Щастливи часове са 11 преди обяд и 11 вечер.

Щастливи дати от всеки месец са : 1, 11, 21, 31.

Казва се информацията, записана срещу числото 11.

Comments
To Top